Επίσημες Μεταφράσεις

Για τις ιδιωτικές αρχές/φορείς και εταιρείες δεν απαιτείται η επικύρωση ή πιστοποίηση της μετάφρασης, όμως σε περιπτώσεις που το έγγραφο σας θα πρέπει να το προσκομίσετε σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και σε φορείς αλλοδαπής προέλευσης (εξωτερικό) τότε η επικύρωση του εγγράφου είναι υποχρεωτική.

Επίσης αναλαμβάνουμε και την Σφραγίδα της Χάγης-Apostille, μεταξύ των χωρών Ελλάδα και Αρμενία, η οποία βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και δεν αντικαθιστά την επικύρωση ή πιστοποίηση της μετάφρασης.

Διαδικασία εξυπηρέτησης

Ακολουθήστε τα παρακάτω 5 βήματα και θα έχετε το έγγραφό σας, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, από τους δικηγόρους μας ή τον δικηγορικό σύλλογο.

  1. Καλέστε μας στο 2105313229 ή συμπληρώστε τη φόρμα προσφοράς.
  2. Εμείς επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας και σας ενημερώνουμε για το κόστος και το χρόνο παράδοσης.
  3. Το έγγραφό σας μεταφράζεται και μεταφέρεται στο αρμόδιο τμήμα ελέγχου.
  4. Από το τμήμα ελέγχου, παραδίδεται στους δικηγόρους μας για την επικύρωσή του.
  5. Επικοινωνούμε μαζί σας, για την ετοιμότητα του μεταφρασμένου κειμένου, τον τρόπο παράδοσης και πληρωμής που επιθυμείτε.